PAR MUMS

Mūs vieno apziņa, ka iekšēju mieru var sasniegt tikai tad, kad apkārtējā vide ir droša un sakārtota.

Biedrības mērķis ir veicināt Pierīgas novadu attīstību, sadarbību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu: pārstāvēt Pierīgas novadu iedzīvotāju intereses pašvaldību un NVO institūcijās un būt kā kontaktpunktam ideju apmaiņai starp aktīvajiem Pierīgas novadu iedzīvotājiem un veicināt iedzīvotāju līdzatbildību par vidi sev apkārt, vairot savstarpējo toleranci.

    Iedzīvotāju biedrības “Mierīga Pierīga” uzdevumi:

  • Pārstāvēt Pierīgas novadu iedzīvotāju intereses pašvaldības institūcijās.
  • Darboties kā kontaktpunktam ideju apmaiņai starp aktīvajiem Pierīgas novadu iedzīvotājiem, regulāri satiekoties.
  • Īstenot biedrības noteiktos mērķus un idejas, iesaistot tajā pēc iespējas dažādas iedzīvotāju grupas.
  • Ar sociālo akciju palīdzību veicināt Pierīgas novadu iedzīvotāju līdzatbildību par vidi sev apkārt, iesaistīt apkaimes iedzīvotājus Pierīgas novadu attīstības jautājumos, vairot novadu un pagastu patriotismu.
  • Sadarboties ar citām Pierīgas un Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrībām un iesaistīties projektos, kas veicina Pierīgas novadu attīstību.
  • Organizēt dažādus pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu, darbnīcas un seminārus.
  • Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu uzstādīšanu u.c.
  • Identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, t.sk. apzinot iedzīvotāju viedokļus un pārstāvot tos citās organizācijās, institūcijās un citur pēc vajadzības, kā arī sadarboties ar citu apkaimju organizācijām.

Sīkāk par biedrības struktūru, kopsapulcēm un citiem noteikumiem vari uzzināt izlasot biedrības statūtos.

“Mierīga Pierīga” vēl tikai aug, tāpēc mums ir vajadzīgi uzņēmīgi cilvēki, kas vēlas dot savu ieguldījumu apkaimes attīstības labā, kā arī ziedot savu laiku un dalīties ar zināšanām un pieredzi. 

Kļūsti par domubiedru un informē mūs par notiekošo apkaimē. Raksti uz e-pastu mierigapieriga@gmail.com un neaizmirsti mums sekot Instagram, Facebook un YouTube!

Lai iegūtu balsi biedrības kopsapulcēs, kā arī piedalītos biedrības mērķu sasniegšanā, kļūsti par mūsu biedru – aizpildot biedru anketu!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close